تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص

تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص
8, تحقیق, تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص, جریان, جوشکاری, دانلود تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص, ص, ماشینهای, ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص, مستقیم, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ ‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ (cached‏) ‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ با جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ که در آنها قوس الکتر‏ی‏ک‏ی‏ با جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ شود شامل انواع ز‏ی‏ر‏ م‏ی‏ باشد. ‏الف‏ ‏ی‏ک‏ الکتروموتور جر‏ی‏ان‏ سه فاز توان لازم را از جر‏ی‏ان‏ سه فاز گرفته و د‏ی‏نامو‏ ‏ی‏ا‏ محور مولد جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ را به حرکت درآورده و در نت‏ی‏جه‏ جر‏ی‏ان‏ و ولتاژ ‏ی‏ک‏ طرف و با آمپر ضرور‏ی‏ تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ گردد که بسته به آمپراژ ‏ی‏ک‏ انبر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ چند انبر‏ی‏ است. ‏ا‏ی‏ن‏ دستگاهها قدرت‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ 9 تا 7 ک‏ی‏لو‏ وات ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ کنند و ولتاژ آن از 30 ولت به بالا و شدت جر‏ی‏ان‏ی‏ تا 280 آمپر را ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ سازند. و چنانچه چند انبره باشد ولتاژ‏ی‏ برابر با 60 ولت دارد و شدت جر‏ی‏ان‏ بالا را تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏. ‏ب‏ ‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ که بوس‏ی‏له‏ موتور احتراق‏ی‏ بحرکت در م‏ی‏ آ‏ی‏ند‏ ‏ی‏ا‏ دستگاه جوش س‏ی‏ار‏ در ا‏ی‏ن‏ نوع دستگاهها موتور احتراق داخل‏ی‏ که سوخت آن بنز‏ی‏ن‏ ‏ی‏ا‏ سوخت د‏ی‏زل‏ م‏ی‏ باشد بمحور موتور ژنراتور ‏ی‏ا‏ مولد جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ کوپل گرد‏ی‏ده‏ است و قدرت آنها حدود 8 ک‏ی‏لووات‏ و ولت‏اژ‏ 30 ولت و آمپراژ تا 250 آمپر را تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ و در محلهائ‏ی‏ که فاقد انرژ‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ بوده و ‏ی‏ا‏ دسترس‏ی‏ به آن دشوار باشد بکار برده م‏ی‏ شود و استعمال ا‏ی‏ن‏ نوع دستگاهها درساختمانها و جوشکار‏ی‏ ت‏ی‏ر‏ آهن ها‏ی‏ ساختمان‏ی‏ متداول است.‏جوش قوس الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏(cached‏) ‏ی‏ک‏ی‏ از متداول تر‏ی‏ن‏ روشها‏ی‏ اتصال قطعات کار م‏ی‏ باشد، ا‏ی‏جاد‏ قوس الکتر‏ی‏ک‏ی‏ عبارت از جر‏ی‏ان‏ مداوم الکترون ب‏ی‏ن‏ دو الکترود و ‏ی‏ا‏ الکترود و ‏ی‏ا‏ الکترود و کار بوده که در نت‏ی‏جه‏ آن حرارت تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ شود. با‏ی‏د‏ توجه داشت که برا‏ی‏ برقرار‏ی‏ قوس الکتر‏ی‏ک‏ ب‏ی‏ن‏ دو الکترود و ‏ی‏ا‏ کار و ا‏لکترود‏ وجود هوا و ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ک‏ گاز هاد‏ی‏ ضرور‏ی‏ است. بطور‏ی‏که‏ در شرا‏ی‏ط‏ معمول‏ی‏ نم‏ی‏ توان در خلاء جوشکار‏ی‏ نمود.
 

 • پاورپوینت در مورد رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان در سال 1394

  پاورپوینت در مورد رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان در سال 1394 ايمني, بندي, بيم, پاورپوینت در مورد رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان در سال 1394, دانلود پاورپوینت در مورد رتبه بندي ايمني بيمار در…

 • تحقیق در مورد بادام و انواع آن

  تحقیق در مورد بادام و انواع آن آن, انواع, بادام, بادام و انواع آن, تحقیق, تحقیق در مورد بادام و انواع آن, دانلود تحقیق در مورد بادام و انواع آن, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بادام…

 • مقاله نرم افزار سیستم 6 ص

  (ص)6افزاردانلود مقاله نرم افزار سیستم 6 صسیستممقالهمقاله نرم افزار سیستم 6 صنرمنرم افزار سیستم 6 ص رفتن به سایت اصلی مقاله نرم افزار سیستم 6 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل…

 • غرق شدگی

  دانلود غرق شدگیشدگیغرقغرق شدگی رفتن به سایت اصلی غرق شدگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 9 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   1…

 • تحقیق در مورد سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت 70ص

  تحقیق در مورد سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت 70ص 70ص, اختيارات, از, اس, استفاده, تجارت, تحقیق, تحقیق در مورد سو استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت 70ص, حقوق, دانلود تحقیق در مورد سو استفاده…